Rechtbank verwerpt pari delicto verweer. Passagier heeft wel 50% eigen schuld bij verkeersongeval met gebruik van lachgas.

Rechtbank Noord-Holland 18 januari 2023
Verzoeker is als passagier van een personenauto betrokken geweest bij een verkeersongeval. Partijen hebben een discussie over de aansprakelijkheid. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder aansprakelijk is voor de door het verkeersongeval toegebrachte schade aan verzoeker, maar dat er wel sprake is van 50% eigen schuld. Verzoeker wist immers op het moment dat hij de auto instapte dat bestuurder onder invloed was van lachgas. Daarnaast heeft verzoeker lachgasballonen aan bestuurder gegeven tijdens het rijden.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank te bepalen dat verweerder aansprakelijk is voor de schade en ook verplicht is deze schade volledig te vergoeden Verzoeker stelt dat de bestuurder onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Verweerder betwist dat de bestuurder aansprakelijk is. Verzoeker kan niet worden beschermd door de norm waarvan hij stelt dat bestuurder die heeft geschonden omdat hij door zijn eigen onbetamelijke gedrag de situatie zelf heeft veroorzaakt. Kortom, hij zou de primaire aanstichter van het ongeluk zijn. De rechtbank is het oneens met deze stelling. Het ongeval is immers primair veroorzaakt door het roekeloze rijgedrag van bestuurder. Uit de stukken blijkt niet dat verzoeker zich op enig moment zou hebben bemoeid met het rijgedrag van bestuurder. Verzoeker heeft volgens de rechtbank wel bijgedragen aan het roekeloze rijgedrag omdat zij beiden bij de McDonalds lachgasballonnen hadden gebruikt. Daarnaast heeft hij de bestuurder tijdens het rijden ballonnen met lachgas gegeven. Verzoeker heeft daarom 50% eigen schuld aan het ontstaan van de schade.
Verzoeker verzoekt verweerder te veroordelen in de kosten van het deelgeschil van €9.705,50 inclusief BTW, kantoorkosten en het griffierecht. De rechtbank matigt de hoogte van de gevorderde kosten naar €2.447,88 inclusief BTW, kantoorkosten en griffierecht en veroordeelt verweerder tot betaling van dit bedrag.

Hoe zeer passagier ook getroffen is, de passagier was actief betrokken bij de veroorzaking van het ongeval. Dat maakt het toch wat bijzonder dat een schadevergoeding wordt toegekend.