Letselschade aanrijding. Geschil over medisch rapport is deelgeschil. Dit rapport is bindend. Rechtbank begroot zelf redelijke proceskosten.

rechtbank Utrecht 13 oktober 2010, LJN: BO1694

Verzoeker is van achteren aangereden door verzekerde van verweerster Allianz. Allianz heeft aansprakelijkheid voor gevolgen ongeval erkend.Verzoeker en Allianz zijn overeengekomen welke medisch deskundige expertise zou verrichten.  Verzoeker wil dat het medisch expertiserapport bindend wordt verklaard.
Allianz stelt primair dat het geen deelgeschil betreft, omdat over vrijwel alle aspecten van de zaak onduidelijkheid bestaat. Het uitlichten van één aspect is onvoldoende om tot afwikkeling van de zaak te kunnen komen. Verder betwist Allianz de juistheid van het rapport en de hoogte van de gevorderde kosten.

De rechtbank is van oordeel dat de beslechting van het geschil over het medisch rapport aan het begin van het schadevaststellingstraject kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Dat er ook over niet medische aspecten onduidelijkheid bestaat is inherent aan letstelschadeprocedures. Er is sprake van een deelgeschil.   
Partijen waren het eens over de inschakeling van de betreffende medisch deskundige, de te stellen vragen en te verstrekken informatie. Zij hebben zich daarmee verbonden om de uit te brengen rapportage in beginsel als uitgangspunt voor het vervolgtraject te nemen. Niet is gebleken dat het rapport ontoereikend is of niet voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. Het rapport dient als bindend uitgangspunt te gelden voor de verdere schaderegeling.
Verzoeker vordert vergoeding van € 376,85 per uur (excl.  6% kantoorkosten en excl. BTW) voor 12 uur. Allianz stelt dat € 200,= een redelijk uurtarief is en vindt het aantal uren te hoog. Verzoeker heeft geen gedetailleerde opgave gedaan van gehanteerde uurtarief, gewerkte aantal uren en concrete omschrijving verrichte werkzaamheden. Rechtbank kan redelijkheidstoetsing ex art. 6:96 BW dus niet uitvoeren op basis van de daartoe benodigde specificatie. Het gehanteerde uurtarief is mede gebaseerd op het veronderstelde financiële belang en specialisatie. Rechtbank stelt echter vast dat financiële belang niet duidelijk is en dat de zaak niet een dermate gecompliceerd deelgeschil is, dat specialisatiefactor (volledig) moet worden meegewogen. In algemeenheid gaat rechtbank ervan uit dat in deelgeschillen bij begroting van kosten de gehanteerde buitengerechtelijke tariefstelling te volgen. Omdat niet duidelijk is geworden welk tarief het in deze zaak betreft, moet de rechtbank het zelf bedenken. De rechtbank komt op € 2.000,=.  

Er is snel sprake van een deelgeschil. De rechtskracht van een (medisch) rapport kan groot zijn. Rechtsbijstandkosten worden kritisch getoetst.