Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade

Logo OAK advocatenOp deze site worden de uitspraken in het kader van de Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade samengevat gepubliceerd en eventueel van kort commentaar voorzien. U kunt eenvoudig zoeken in de uitspraken: op specifieke woorden, maar u kunt ook alle uitspraken in categorieën bekijken.

Aanvullingen, suggesties of zelf een deelgeschil? info@oakadvocaten.nl

Gemeente aansprakelijk voor val over ongelijk boomrooster

Rechtbank Limburg, 26 februari 2019
Verzoekster is gevallen over een boomrooster dat grensde aan een trottoir. Verzoekster stelt de gemeente als bezitter van het opstal aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt dat de rechtbank:

(1) voor recht verklaart dat de gemeente, als bezitter van de hiervoor genoemde (gebrekkige) opstal, ex artikel 6:174 BW aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die uit het onderhavige ongeval is voortgevloeid en nog zal voortvloeien;

(1) Toedracht staat vast. Verzoekster heeft 2 getuigenverklaringen aangedragen.

Sprake van een gevaarzettende situatie. De druppel wijkt wat betreft constructie in niets af van het trottoir waaraan hij grenst. Bij het grote publiek kan derhalve de indruk worden gewekt dat men over de druppel, als onderdeel uitmakend van het trottoir, mag lopen. Hetzelfde geldt voor de boomroosters. Betreden van boomrooster is niet te vermijden indien auto in het vak ernaast wordt geparkeerd. Vaak zal de aandacht van het winkelend publiek eerder uitgaan naar de gedragen boodschappen. Voor de gemeente was het niet bezwaarlijk om veiligheidsmaatregelen te nemen. Er is sprake van een gebrekkige opstal. Vordering toegewezen.

(2) een begroting maakt van de met dit deelgeschil gepaard gaande kosten, conform de opgave van verzoekster, en de gemeente – voor zover mogelijk – uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt in de kosten van dit deelgeschil conform de begroting. (2) Matiging tot 12 uur ivm betrekkelijk eenvoudige aard van de zaak, uurtarief van € 225,00 exclusief btw.

De druppel waarop de boom met boomrooster bevond maakt onderdeel uit van het aangrenzend trottoir, althans onderscheidt zich niet van het aangrenzend trottoir. Volgens de rechter was er sprake van een gevaarzettende situatie. De rechter houdt er ook rekening mee dat de aandacht van het winkelend publiek eerder zal uitgaan naar de boodschappen.

Verklaringen van aanwezige getuigen wegen zwaarder dan die van niet bij een ongeluk aanwezige getuigen

Rechtbank Den Haag 19 december 2018 
Tijdens haar werk in een spoelkeuken vallen er keukenspullen van een rek. Verzoekster stelt onder meer onder een zware pan met haar hoofd terecht te zijn gekomen met letsel tot gevolg. De in de keuken op het moment van het ongeval aanwezige getuigen verklaren dat er weliswaar spullen van het rek zijn gevallen, maar dat verzoekster niet gevallen is noch onder die attributen terecht is gekomen.
Verzoek Rechtbank
I te bepalen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade ontstaan door het arbeidsongeval De kantonrechter geeft aan dat verklaringen van drie niet aanwezige getuigen niet opwegen tegen de verklaringen van twee wel aanwezige getuigen, die bovendien onder ede zijn gehoord. Daarnaast heeft verzoekster doorgewerkt die dag en zich pas daags na het ongeval gemeld bij de huisarts. Waardoor niet direct een medisch onderzoek heeft kunnen plaatsvinden; dat komt voor risico van verzoekster. Hij wijst de vordering af.
II de werkgever te veroordelen in de kosten van het deelgeschil ter hoogte van €2208. De kantonrechter begroot de kosten op het deelgeschil overeenkomstig het verzoek, maar acht de kosten niet eerder toewijsbaar dan wanneer aansprakelijkheid van de werkgever in rechte vast komt te staan.

Bijzonder; iemand jokt er…

Oorzaak letsel houdt geen verband met omstandigheid binnen zorgplicht werkgever

Rechtbank Den Haag 5 december 2018
Verzoekster werkt bij een strandtent in de bediening. Tijdens werk verzwikt ze haar enkel met ernstig letsel tot gevolg vanwege de scherpe randen van het hielstuk van de enkel hoge gymschoenen die ze draagt. Ruim twee jaar na het ongeluk en een niet gelukte poging om vergoeding van de producent van de gympies te krijgen spreekt ze de werkgever aan. Die aansprakelijkheid afwijst.
Verzoek Rechtbank
I Te bepalen dat de werkgever aansprakelijk is ogv artikel 7:658 BW De kantonrechter is van oordeel dat verzoekster niet te laat heeft geklaagd. Zij heeft eerst op goede gronden gemeend dat het hielstuk de veroorzaker van de schade is geweest. Toen haar duidelijk werd dat dit niet het geval was is zij binnen twee maanden overgegaan tot aansprakelijkstelling van verweerder. Als daardoor bewijs verloren is gegaan dan komt dat wel voor rekening en risico van verzoekster omdat zij direct na het ongeval bekend had behoren te zijn met de gestelde oneffenheid in de vloer. En dus eerder tot aansprakelijkstelling had kunnen overgaan.
Zelfs als de kantonrechter er veronderstellend van uit gaat dat haar voet is verzwikt tgv een oneffenheid in de vloer van de strandtent en die oneffenheid een gebrek oplevert, dan nog zal het verzoek niet worden toegewezen. Immers de schade staat niet in zodanig verband met de zorgplicht dat die schade ogv artikel 6:89 BW kan worden toegerekend. Want het letsel is veroorzaakt door een gebrek in de sneaker en zodanig uitzonderlijk dat zij geen voorzienbare schade is tgv een oneffenheid van de werkvloer in de strandtent.
II Verweerder heeft een tegenvordering ingediend ogv artikel 843a Rv teneinde inzage in stukken te krijgen De kantonrechter is van oordeel dat verweerder een rechtmatig belang heeft bij het ritverslag van de ambulance en de informatie van de Spoedeisende Eerste Hulp. Nu het om twee concrete documenten gaat, is dat geen ‘fishing expedition’ zoals verzoekster tegenwerpt. Dat ligt anders voor de correspondentie van verzoekster met de schoenfabrikant; zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat verweerder daarbij een rechtmatig belang heeft.
III De kosten te begroten en verweerder te veroordelen in de kosten van het deelgeschil De kantonrechter stelt het aantal uren op 16 in plaats van de gevraagde 21. De kantoorkosten worden afgewezen in het licht van het gehanteerde uurtarief van €255. De begrote kosten zijn niet toewijsbaar zolang de aansprakelijkheid niet in rechte komt vast te staan.

 

Geef uw e-mailadres aan ons door en we laten u weten als er een nieuw bericht is geplaatst.